Aanleveren

VGL is niet aansprakelijk voor schade aan zelf geleverd glaswerk. Graag bij het aanleveren van eigen glaswerk 25% extra aanleveren in verband met breuk of barstschade. VGL heeft het recht om na offerte aanvraag en beoordeling van gravering en materiaal de opdracht te weigeren.
Let goed op spelfouten, VGL is niet verantwoordelijk voor zelf gemaakte fouten. Er wordt door ons geen spellingscontrole gebruikt of zonder overleg aanpassingen gedaan.

Een offerte heeft een geldigheidsduur van 7 dagen.

Lettertypes
In principe zijn alle lettertypes uit Word te gebruiken maar let er wel op dat het lettertype in Word heel anders over kan komen dan wanneer het gegraveerd is. Een dun lettertype bijvoorbeeld is minder goed leesbaar dan een wat voller lettertype.

Een lettertype kan ook verschillende uitwerkingen hebben op de diverse materialen. Hetzelfde lettertype op een wijnglas of een plank van hout geeft een heel ander effect. We zullen daarom ook een zo goed mogelijk advies geven bij een lettertype wat u uitgekozen hebt want we willen graag een mooi product bij u afleveren. Het is niet mogelijk hierop achteraf reclamaties in te dienen.

Twijfel je over het lettertype? Overleg is altijd mogelijk! Stuur ons even een mail of vul het contactformulier in.

Maak een keuze uit de volgende lettertypes. 

Arial                                             

Aharoni                                    

Berlin Sans FB

Bernard MT Condensed                                             

Copperplate Gothic Bold

Comic Sans

Cooper Black             

Elephant

Britannic Bold                              

Bodoni MT Black

Monotype Corsiva                 

Wide Latin

Stencil                                           

Snap

Rockwell Condensed                         

Estrangelo Edessa

Vivaldi                                                

French Script

Algerian

Agency FB                                        

Gill Sans MT

Verdana                                   

Playbill

Ravie                                           

Perpetua Titling

Bodoni MT                 

Kirsten

Goudy Stout                                     

Freestyle Script  

Courier New                                       

Harlow Solid Italic